• 08 62 830 956
  • info@kbn.com.vn
Cọc tiêu giao thông
starstarstarstarstar
CỌC GIAO THÔNG PVC-KBN-C75DCỌC GIAO THÔNG PVC-KBN-C75D
Chất liệu: PVC
Kích thước: Đế màu đen 37cm x 37cm
Chiều cao: 70cm

starstarstarstarstar
CỌC GIAO THÔNG PVC-KBN-C70DCỌC GIAO THÔNG PVC-KBN-C70D
Chất liệu: PVC
Kích thước: Cao 70cm
starstarstarstarstar
CỌC GIAO THÔNG PVC KBN-C70CỌC GIAO THÔNG PVC KBN-C70
Chất liệu: PVC
starstarstarstarstar
CỌC GIAO THÔNG PE KBN - C70CỌC GIAO THÔNG PE KBN - C70
Chất liệu: PE

starstarstarstarstar
CỌC GIAO THÔNG KBN- GT56CỌC GIAO THÔNG KBN- GT56
Chất liệu: Nhựa HDPE

starstarstarstarstar
CỌC GIAO THÔNG KBN- GT53CỌC GIAO THÔNG KBN- GT53
Chất liệu: HDPE
Kích thước: Đáy 31,8 x31,8mm
Chiểu cao: 63,5mm
Trọng lượng: 1,85kg
Giỏ hàng của bạn
Sản phẩm trong giỏ: 0
Tổng giá trị: Liên hệ
Tìm kiếm
Lên đầu trang